• 100% CO-neutraal FSC® papier

  • Drukken zonder bomen kappen

  • 100% eigen productie

  • Scherp geprijsd

  • Gratis blanco geleverd

Drukkerij Rotterdam, duurzame kwaliteit


Elke ondernemer die zijn klanten met kwalitatief hoogstaande producten en diensten wil verder helpen weet dat kwaliteit vraagt om investeren in diezelfde kwaliteit. Daarnaast is het investeren in duurzaamheid van groot belang voor ons milieu en voor onze leefomstandigheden in de toekomst. Dat kunnen we doen door de CO2-uitstoot te verminderen, door op zijn minst CO2-neutraal te werken en CO2-neutraal werk af te leveren. Drukkerij Groenprint in Rotterdam Zuid heeft op dit punt sterke ambities en weet deze waar te maken zónder dat dit hogere tarieven met zich mee brengt.

Drukkerij Rotterdam Zuid

Door het maken van heldere en scherpe keuzes in de voorwaardensfeer en het productieproces kunnen belangrijke aspecten zoals duurzaamheid en kwaliteit in de filosofie van drukkerij Groenprint in Rotterdam Zuid prima hand in hand gaan met scherpe tarieven. De kwaliteit van het drukwerk is gestoeld op inmiddels dertig jaar ervaring en bewijst zich keer op keer opnieuw in de praktijk met uitstekend drukwerk en met tevreden klanten. Ook op het gebied van duurzaamheid weet drukkerij Groenprint zich positief te onderscheiden.

Van CO2-uitstoot naar CO2-neutraal

Werk kost energie. Het is onvermijdelijk dat er energie wordt verbruikt in het hele proces van ontwerp tot en met het afgeleverde drukwerk. De machines die in de drukkerij worden gebruikt, de verwarming en verlichting, de werknemers die zich verplaatsen om op hun werkplek te komen, dat alles verbruikt nu eenmaal energie. Ook het papier zelf drukt een stempel op de CO2-uitstoot. Het ophalen van het te recyclen papier, het recyclingproces zelf, de extra bomen die voor het maken van papier nodig zijn en het afleveren van het drukwerk bij de klant, ook dat alles kost energie en zorgt voor extra uitstoot van CO2. Om CO2-neutraal te werken en bovendien minimaal CO2-neutraal drukwerk af te leveren heeft drukkerij Groenprint in Rotterdam beslissende stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam drukwerk uit Rotterdam

Door het ingenieuze procedé dat wordt gevolgd bij het verwerken en recyclen van papier en het drukken op FSC, 60% en 100% gerecycled papier wordt er al veel gewonnen. Bovendien wordt het te recyclen papier in een beperkte straal opgehaald. Hierdoor worden de vervoerskosten en de milieueffecten van de vervoersbewegingen verminderd. Bovendien wordt voor elke order van 100 euro of hoger een boom in Nederland geplant namens de opdrachtgever, die daar vervolgens een certificaat van ontvangt. Desgewenst kunnen klanten er ook voor kiezen om zelfs méér te doen en bij te dragen aan het planten van één of meerdere extra bomen. Zo weet drukkerij Groenprint uit Rotterdam minimaal CO2-neutraal te werken en tegen concurrerende prijzen kwalitatief drukwerk te verzorgen. De toekomst ligt bij het duurzaam ondernemen!