• 100% CO-neutraal FSC® papier

  • Drukken zonder bomen kappen

  • 100% eigen productie

  • Scherp geprijsd

  • Gratis blanco geleverd

Privacybeleid


Wij respecteren privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Groenprint.nl
Website: https://www.groenprint.nl
KvK-nummer: 24469698
BTW-nummer: NL821155805B01

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, dan kan je contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer

Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek word je gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1.De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
- de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
- de goede invulling van een publiekrechtelijke taak
- de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)
2.Je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan


Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

1.Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
2.Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen
3.Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan

 

9. Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve dan contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, dan kan je contact opnemen:

1.Op het volgende e-mailadres: info@groenprint.nl
2.Op het volgende telefoonnummer: 085 - 902 00 22


Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.